IX Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna 30 maja 2015 rok

Cena: 25 zł

Franciszkańskie Konferencje Zielarsko-Farmaceutyczne nieprzerwanie od 2007 roku promują wiedzę na temat zdrowego, zgodnego z naturą trybu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz naturalnych metod leczenia chorób. Z każdym rokiem liczba uczestników wzrasta. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest założyciel i dyrektor Herbarium - o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm.

IX Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna
30 maja 2015 rok

Dieta, profilaktyka i leki roślinne w chorobach onkologicznych

Spis treści:

Człowiek i świat jego wartości
August Smyczek

Naturalne związki jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
Iwona Wawer

Przeciwnowotworowe działanie owocystatyny w badaniach in vitro oraz in vivo
Piotr Dzięgiel, Tadeusz Trziszka, Renata Bryker-Ręczkowska, Łucja Cwynar-Zając

Emidemiologia nowotworów. Polskie populacyjne programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
Rafał Matkowski

Potencjalne właściwości przeciwnowotworowe wybranych pospolitych drzew i krzewów Polski
Henryk Różański, Marcelin Jan Pietryja, Janusz Kilar

Rośliny lecznicze w leczeniu i profilaktyce schorzeń układu krążenia - Cardiovascularia
Henryk Różański, Marcelin Jan Pietryja, Janusz Kilar, Joanna Anglart-Różańska, Izabela Betlej

Kuracje oczyszczające a choroby onkologiczne
Elżbieta Puacz, Lilianna Elmborg

Pamięci doktora Antoniego Krasickiego
Marcelin Jan Pietryja ofm