VIII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna 31 maja 2014 rok

Cena: 25 zł

Franciszkańskie Konferencje Zielarsko-Farmaceutyczne nieprzerwanie od 2007 roku promują wiedzę na temat zdrowego, zgodnego z naturą trybu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz naturalnych metod leczenia chorób. Z każdym rokiem liczba uczestników wzrasta. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest założyciel i dyrektor Herbarium - o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm.

VIII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna
31 maja 2014 rok

Preparaty ziołowe czy leki syntetyczne?

Spis treści:

Słowo wstępne
Witosław J. Sztyk ofm

Rośliny andyjskie i amazońskie w profilaktyce i leczeniu
chorób nowotworowych
Wiktor Stelmach

Krajowe rośliny stosowane w leczeniu chorób nowotworowych
i ich zapobieganiu
Katarzyna Kowalik, Adam Stebel

Jaja kurze jako źródło nutraceutyków i preparatów biomedycznych.
Osiągnięcia projektu OVOCURA
Tadeusz Trziszka, Zbigniew Dobrzański, Halina Beń

Powikłania zespołu X. Stopa cukrzycowa
Zdzisław Kubat

Rośliny alternatywne dla leków kortykosteroidowych
Henryk Różański, Izabela Betlej, Janusz Kilar, Marcelin Pietryja ofm

Biblioteka Herbarium Św. Franciszka

Honorowi Goście Herbarium